e Računi

Postopek ob izdaji eRačuna direktno iz protel programa.