Follow

Poslal sem eRačun. Stranka ga ni prejela ?

 Ob izstavitvi e računa bo program  izpisal če je bilo pošiljanje uspešno. V kolikor je bilo, bo naš posrednik podjetje Bass ta račun obdelal in v primeru napak poslal obvestilo na servis Mcsistemi o morebitnih napakah (manjkajoči podatki, napačni format podatkov itd). V primeru napak je potrebno račun stornirati, popraviti podatke in ga ponovno izstaviti.

Informacijo o napaki prejmemo mi na email. O napaki vas obvestimo po emailu.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.