Follow

Kak dodati sobu u postojeću grupu ?

Nova rezervacija dodaje se grupi na rezervaciju Groupmastera u navigatoru s klikom na dugme 'Članovi grupe'.

Ako je rezervacija već unesena u grafički pregled i želite ju pridružiti ovoj grupi odaberite dugme 'Dodaj u grupu', Program nam onda prikazuje sve rezervacije koje su već unite u Protel i podudaraju se s terminom grupe:

Ako rezervacija još nije upisana u Protel, već želite dodati novu rezervaciju, to učinite s klikom na dugme 'Nova' i otvorit će se prozor za novu rezervaciju.

Nakon upisa nove rezervacije program će vas pitati ako želite rezervaciju povezati s grupnom rezervacijom i odaberite 'Da'.

Na kraju još odaberemo ako i koje upute za plaćanje i fiksne usluge iz grupe se primjene i na ovu dodatnu rezervaciju.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.