Follow

Unos grupe, dani dolazka /odlazka pojedinih soba su različiti ?

Kad članovi grupe imaju različite datume dolaska i odlaska, važno je da Groupmaster ima dužinu rezervacije koja pokriva sve boravka članova grupe. Dakle, najraniji datum dolaska i najkasniji datum odlaska. Međutim, datumi dolaska i odlaska mogu se postaviti i mijenjati za članove unutar grupe.

Ako promijenimo datum dolaska ili odlaska članova grupe kada je grupa već unesena i želimo promijeniti nekoliko članova odjednom, to uradite dvostrukim klikom na Groupmaster i odaberite Promjena dolaska / odlaska. Otvori se prozor s pitanjem za koga treba izvršiti odabranu akciju. Ako želimo promijeniti podatke za nekoliko soba u grupi, odaberite određene članove grupe i odaberite sobe. Na sličan način možemo promijeniti datume cijele grupe s tom razlikom, da tada odaberemo članove grupe i gospodara.

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.