Follow

Dali je potrebno arhiviranje podataka u protelu ?

Arhiviranje podataka korištenih u programu protel (PMS protel) isključivo je odgovornost klijenta, odnosno hotelijera. Savjetujemo, da vaš informatičar organizira svakodnevno arhiviranje.

Uputstva za vašega informatičara:

Svaki dan treba arhivirati sledeće:

  • Direktorij protel na serveru
  • MS SQl bazo odnosno direktorij u kome spremaju dnevni backupu baze
    Da biste pronašli ovu datoteku, obratite se na MC sisteme.

Preporučujemo, da svake sedmice arhivira podatke o slanim računima na FINO:

  • na vsakem računalu na kome pravite račune: direktorij %appdata% i poddirektorij local\CashRegister sa svim poddirektorijima.

 

VAŽNO:

Apsolutno je neophodno, da se instalira kvalitetan antivirusni program, koji je uvijek ažuriran s najnovijom virus definicijom!

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.