Follow

Unos poduzeća / agencije za račun ?

Ako unaprijed znate, da će račun glasiti na firmu, možete odabrati firmu već kod pravljenja same rezervacije.

Program će sam kreirati podračun A za gosta i podračun B za poduzeće.

V slučaju, kada gost tek kod naplate usluga traži račun na firmu

Za promjeni prijemnika računa s lijevim klikom na dugme »Još« otvorite prozor Još. Onda lijevi klik na Plaćanje/Upute za plaćanje i otvori se prozor Upute za plaćanje.

Tu lijevi klik na dugme »Adresa«. Otvori se prozor za traženje profila gostov/firma,... stavite traženo ime/naziv i iz liste odaberete odgovarajući profil ili pravite novi profil.

 

S klikom na dugme »OK« zatvorite prozor 'Upute za plaćanje'. Onda s klikom na dugme »Prekid« zatvorite prozor Još i ponovo idete na pravljenje računa.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.