Follow

Stornacija računa za danas / prije toga ?

Stornacija računa se vrši na 2 načina; zavisno, ako želimo račun stornirati istog dana, ili kasnije.

1) Račun, ki je bio izdat prošlog dana ili već prije..

Idete u meni FO\Blagajna\Arhiv računa

Odaberete račun kojeg želite stornirati i kliknete desno donje dugme Stornirati račun. Otvori se prozor:

  

Sada je jako važno što odaberemo:
ako želimo, da se svi artikli, koji su bili na računu ponovno knjiže moramo označiti sve artikle,

  

ako želimo, da se na novo proknjižio samo pojedinačni artikli, markiramo samo te (npr: samo Turistička taksa).

 

Onda stavimo kvaku v kvadratić: Proknjižiti označene stavke na novi (ako  to ne uradimo, morat ćemo artikle proknjižiti manualno).

 

Nakon klika na dugme: Stornirati račun, označeni artikli (stavke, koje su obojeno plavo) će se na novo proknjižio, pa ćemo moći izdat nov račun - na ekranu bi se za naš primer pojavilo Pitanje

 

To znači, da će se na novo proknjižiti 3 stavke, jer smo označili samo 3 Turističke takse.

Kliknemo Da i onda se natisne storno račun in otvori se prozor za novi račun:

 

Na A so stavke, koje su na storno računu, na B so stavke, koje smo označili, da se ponovo proknjiže. Sada ispravimo, ako je još što za uraditi ili samo izdamo nov račun s upotrebom dugmeta Check out.

2) Stornacija računa istog dana

Ako radimo storno prije zaključka dana - želimo stornirati račun istog dana kao smo ga istavili, samo kliknemo s desnim dugmetom miša na bilo koju stavku računa i otvori se nama prozor: Stornirati račun     

 

3) Stornacija računa izdatog istog dana za vanjskog gosta (nije gost hotela)

Privremenu rezervaciju treba potražti pomoću dugmeta Rezervacije i tražite sobu 8000:

x.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.