Follow

Kako napravim račun za poduzeće ?

Ako već odmah znamo, da će račun glasiti na poduzeće, unesemo poduzeće već kod unosu same rezervacije.

Program će sam kreirati podračun A za gosta i podračun B za poduzeće.

 

U slučaju, da gost tek kod naplate traži račun na poduzeće

Za promjenu primatelja računa levi klik na dugme »Još« i otvori se prozor Još. Onda levi klik na Plaćanje/Upute za plaćanje. Otvori se prozor Upute razdiobe.

Levi klik na gumb »Adresa«. Otvori se prozor za Pretraživanje profila gostiju (gosti, firme,agencije) Unesemo ime/naziv i izaberemo odgovarajući profil. 

  

S klikom na dugme »OK« zatvorimo prozor Upute razdiobe.
S klikom na gumb »Prekid« zatvorimo prozor Još i onda pravimo račun.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.