Follow

Želim dodati gostu ručak / večeru za nadoplatu

Ako unaprijed znate koje će dane gost koristiti večeru, možete već kod kreiranja rezervacije unijeti fiksnu uslugu npr. 'Polupansion večera' i ta usluga će biti gostu automatski knjižene na rezervaciju za vrijeme boravka u hotelu. Sve fiksne usluge se knjiže na rezervaciju prilikom obrade dana.

Postupak:
U Navigatoru odaberite 'Fiksne usluge'. Unesite uslugu (npr. 303-Polupansion večera). Otvara se šifrarnik usluga, odaberite. Odaberite uslugu, po želji promijenite tekst, unesite količinu, cijenu (ako ju želite promijeniti) i ciklus knjiženja - koliko puta će ova usluga biti knjižena na rezervaciju (može biti jednom, dnevno, kod dolasku ili odlaska,...).

Fiksne_usluge.jpg

Unos obavezno zaključite klikom na dugme 'Novi', inače fiksna usluga neće biti spremljena.

Kada je gost već u hotelu (ima status CI) možete pojedinačne usluge knjižiti direktno na račun rezervacije.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.