Follow

Promijenio sam cijene ali nisu vidljive ?

Poslije promjena cijena trebate zatvoriti program SD - System data.

Onda morate ponovo učitati parametre u programu FO - Front Office. To uradite tako, da kliknete na 'Opcije' i odaberete 'Ponovno učitati parametre'.

Ponovno_u_itavanje_parametra.jpg

Učitavanje parametra u recepcijski sistem FO potvrdite s klikom na dugme 'OK'.

Opaska_za_ponovno_u_itavanje_parametra.jpg

Cjenici će se ažurirati i ako zatvoriti i ponovo otvoriti program FO.

Ako se cijene još uvijek ne promjene provjerite, da vama radi comserver. To vidite u FO-ju sasvim na dnu prozora, gdje imate informaciju o  otvorenim dolascima broju gosta u kući i otvorenim odlascima. Ako tu nema brojeva comserver ne radi. U tom slučaju obratite se na naš servis.

Comserver rad:  comserver_dela.jpg

Comserver NE rad: comserver_ne_radi.jpg

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.