Follow

Kako promijeniti cijenu za jedan dan ?

Modul Daily Rate

Pomoću ovog modula možete u protelu mijenjati cijena po danima za određene kategorije soba, cjenike i grupe cjenika.

Dostupne su sljedeće opcije:
Base: Povećava ili smanjuje ukupnu strukturu cijena (svi cjenici) unesenom vrijednošću.
Room type za kategoriju sobe: povećava ili smanjuje cijenu za upisanu cijenu rezervacije kod rezervacija iz odabrane kategorije soba.
Room type group za grupu kategorije sob: uveća ali smanji ukupnu strukturu cijena  za upisano vrijednost za rezervacije iz odabrane grupe kategorije soba.
Rate code za cjenik: povećava ili smanjuje cijenu za upisanu cijenu rezervacije kod rezervacija iz odabranog cjenika.
Rate code group za grupu cjenika
Rate code and room type za određenu kategoriju soba unutar cjenovne skupine

Dnevne cijene možete mijenjati prema potrebi. Promjene cijena po danima ne utiče na cijene postojećih rezervacije u protelu. Ako želite, da se i tim rezervacijama promjene cijene, morate to uraditi sami na rezervaciji.

Nakon što imate instaliran modul i urađenu diobenu tabelu DailyRate morate provjeriti, da svi cjenici koje želite uređivati s Daily Rate-om, imaju dodijeljenu diobu u detaljima cjenika.

Detalj_cjenica.jpg

Preporučujemo, da uvijek u FO-ju s tipkom <F11> otvorite asistenta za rezervacije i prvo provjerite i kakve cijene imate za razdoblje koje vas zanima (to možete provjeriti i na prodajnim kanalima, web stranici, ...).

Asistent_za_rezervacije.jpg

Kad ste vidjeli kakve cijene imate, odlučujete koliko ćete ih podići ili spustiti. Povećavate ih i spuštate u fiksnom iznosu, a ne u postocima. Modulu se pristupa putem FO \ Dodaci s klikom na 'Enter daily rates editor'.

Dodaci.jpg

Otvori se prozor 'Daily Rates Editor'.

Na gornjom traku možete odabrati termin za kojeg ćete unositi cijene po danima a na lijevoj strani možete ograničite izbor još po odabranim parametrima.

Daily_Rates_Editor.jpg

S desnom klikom miša u cjelicu 'Type' odaberite jednu od opcija za dodjelu cijena po danima (pogledajte opis opcija na početku ovog uputstva):

Daily_Rates_Editor-opcije.jpg

S klikom u odgovarajući cjelicu odaberete za koliko osoba u sobi (Value 1 – za jednu osobu u sobi, Value 2 – za dvije osobe u sobi, …) ćete unijeti promjene dnevne cijene i upišite vrijednost (pozitivna vrijednost se dodaje cijenama iz cjenika, a negativna vrijednost umanjuje cijene iz cjenika).

Daily_Rates_Editor_-_Value.jpg

Promjene cijena su vidljive u svim cjenicima koji imaju dodijeljenu diobu Daily Rate u detaljima cjenika. Te cijene šalju se i na kanale. To možete u FO-ju provjeriti s tipkom <F11> a i na prodajnim kanalima, web stranici,... .

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.