Follow

Poslije stornacije računa stanje blagajne nije ispravno ?

Ako nakon stornacije računa artikle samo prenesemo na storno rezervaciji, imamo u blagajni neispravno stanje. Sve stavke, koje prenosimo na storno rezervaciju, treba stornirati tako, da ima svaka stavka svoju protiv stavku.

Označimo vse postavke in nastavimo s lijevim klikom na gumb Storniraj. Otvori se prozor za potvrdu stornacije artikla, potvrdimo s lijevim klikom na dugme Da.

Vse stavke imaju svoje proti knjižbe i možemo ih prenijeti na storno rezervaciju.

V primjeru, ako su stavke već prenijete storno rezervaciju, treba ih stornirati tamo.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.