Follow

Kako dodajem novog korisnika u protel ?

Korisnici se upisuju u SD > Manager > Operateri

Prvo odaberemo kojoj će grupi pripadati operater. S klikom na grupu (npr. Recepcija), grupa se oboji plavo.

mceclip0.png

Donji podatci važe za cijelo grupu:

Samo lozinka: operater se v program prijavljuje samo sa lozinkom

Prijava+lozinka: operater se v program prijavljuje sa korisničkim imenom (polje Prijava) i lozinkom 

Korisničko ime+lozinka: operater se v program prijavljuje sa korisničkim imenom (polje Uporabnik) i lozinkom

Onda upišete podatke operatera:

mceclip1.png

Prez. operatera:  prezime i ime (to je prikazano na dokumentima, koje pravi operater)

Porezna: OBVEZaN unos OIB broja za sve, koji pravi račune (!)

Prijava: s ovim imenom se korisnik prijavi u protel (ako je tako nastavljeno)

Lozinka: lozinka s kojom se korisnik prijavi u protel. Ovdje možete promijeniti lozinku.

 

Dodatne opcije:

Mora se promijeniti lozinka:  možemo odrediti na koliko dana mora korisnik promijeniti svoju lozinku (to onda  od korisnika traži FO kod prijave).

Automatska odjava nakon: po koliko minuta program odjavi korisnika, ako je neaktivan.

Otvoriti blagajnu br.: korisniku određuje koja blagajna se mu otvori, kad se prijavi u program (u slučaju kada svaki korisnik ima svoju blagajnu).

Stand. hot.: u slučaju MPE se korisniku odredi, koji je njegov zadani hotel.

Hoteli: korisniku se odredi u koje hotele se može prijaviti. Ovdje možemo korisniku oduzeti pravo prijave u protel (ako on više ne radi u hotelu).

Vidljivi hoteli: korisniku odredimo koje hotele vidi.

Na kraju je potrebno potvrditi upisane podatke. Ako se radi o novom korisniku, potrebno je kliknuti na dugme »Novi«. Ako želimo samo promijeniti postojeće podatke korisnika, treba promijene potvrditi s klikom na dugme »Izmjena«.

mceclip2.png

Ako korisnik više ne radi u hotelu, korisnika NE brišemo! Ukida se mu samo prava prijave u program (polje Hoteli).

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.