Follow

Napravio sam eRačun; kupac ga nije primio ?

U slučaju da prijemnik nije prenijelo e-račun u svoj sistem u roku 5 dana trebate taj e-račun ponovo slati. 

Takav račun ima status: 50 (Unsuccessful – Customer did not download invoice in 5 days – from this point usual flow is to resend document).

Eracun-Unsuccessful.jpg

eRačun možete ponovo slati na portalu moj eRačun: https://www.moj-eracun.hr

Eracun-ponovo_slanje.jpg

Otvorite detalje eRačuna

Eracun-Detalji_era_una.jpg
Kliknite na dugme Ponovi slanje.

Eracun-ponovo_slanje-poslano.jpg

To možete vidjeti i na listi poslanih dokumenta

Eracun-Poslani_dokumenti.jpg

 

Ponovo slanje e-računa se onda vidi i u našom programu eRacunCro

Eracun-Sent_Invoices.jpg

Za par dana možete na portalu moj eRačun i u našom programu eRacunCro opet provjeriti, da je eRačun bio dostavljen prijemnik:

Eracun-potvr_en_sa_strane_primatelja_ra_una.jpg

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.