Follow

Plan obroka ne prikazuje prave brojke ?

U Protelu postoji spisak obroka (SD/Rezervacije/H&P šifra) u kojem određujemo koje ćemo obroke imati i želimo li odvojiti obroke za odrasle, za djecu, za grupe, ..

 

Kad se stvori spisak obroka, dodijelimo ih na artikle - usluge, npr. Doručak odrasli:

 

Sada kreiramo diobenu tabelu (SD/Cijene/Diobene tabele) Doručak. Vrlo je važno, da cijena doručka bude različita od 0. Ako cijenu ostavimo na 0, obroci se neće se ispravno prikazivati u planu obroka (FO/Pregledi/Plan obroka).

Onda je potrebno osigurati, da se diobena tabela pripiše cjenicima i s time će se obrok definitivno pokazati na uvid plana obroka.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.