Follow

Na računu nema JIR koda - nije fiskaliziran ?

Račun, koji je ispravno slan i potvrđen na FINI - fiskaliziran, ima upisano JIR in ZKI šifro:

FiscalOK.jpg

Računi koji se zbog negotovinskog tipa naplate ne šalu na FINU nemaj upisane ni JIR i ne ZKI šifre!

Račun, koji porezno NIJE potvrđen, a bi trebao biti, JIR šifre ne primi i ta se na računu ispiše. Ovakav račun je potrebno ponovno slati na FINU u roku 2 dni.

FiscalNotOK.jpg

Ako kod ispisa računa nema ispisane JIR šifre, jer je program protel nije primio (zbog ne-radnje servera porezne uprave, prekinute internetne veze, greške u podatcima - OIB operatere, .....), je račun moguće slati na poreznu upravo ročno i onda će račun primiti JIR šifru. Ovo se uradi v FO s klikom na meni Dodatni moduli-Invoice certification interface.

 

Za ponovno slane kliknite na »Invoices to be sent again«. Prikaže se spisak računa, koji nisu primili JIR koda. Kolone so: ime gosta, broj računa, datum prvoga slanja računa, fiskalna koda, broj slanja računa, datum posljednjeg slanja, JIT, ZKI,  poruka servera FINE o greški, korisnik, porezni br. korisnika.

 

*Iz gornjeg prozora može se izvoziti spisak u Excel ili HTML (kliknite desno dugme miša na nazivu kolon i odaberite Export…).

Kliknite s desnim dugmetom miša na račun, koji nima JIR koda i odaberite »Export this invoice again«.

Program će račun odmah ponovno slati na FINU. U slučaju da  će biti slanje uspješno račun će primiti JIR kod, koja, će biti vidljiva v koloni »JIR«.  Kad račun primi JIR, treba ga ručno upisati na dokument računa, je dokument već pohranjen in na njemu nema JIR koda.
To uredite u FO-Blagajna-Arhiv računa, izaberite račun in dupli klik na njega. Kada se račun otvori na ekranu, upišite JIR i onda račun ponovno natisnite na printer. 

Svi nefiskalizirani računi se automatski ponovo se šalju na FINU prilikom obrade dana - EOD. Ako se bilo koji račun ne fiskalizira to se vidi kod obrade dana na izvještaju NE-fiskalizirani računi koji se uvijek tiska. 

U slučaju, da račun nije fiskaliziran i poslije više pokušaja ili nakon obrade dana, obratite se na servisno službu MC sistemi.

***

Spisak nefiskaliziranih računa možete uvijek ispišete iz standardnih protel izvještaja:
(FO > Ured > Izvještaji > Zaključak dana)

4.png

VAŽNO !

Poslije štampanja računa uvijek prevjerite, da je JIR koda ispravno ispisana na računu.

Za pomoć po tom pitanju smo vama uvijek na tel. br +386 (0)1 510 2690 ili na mailu: servis@mcsistemi.com ili na dežurnom telefonu br.: +386 051 353 140.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.