Follow

Gost želi drugčiji naziv usluge na računu ?

Kod knjiženja usluga možemo jim promjenuti opis, koji će se prikazivat na računu. 
Idete na knjiženje usluga, odaberete uslugu in v kutiju Opis unesite željeni naziv usluge (npr. Piće).

Na računu se bo izpist usluga sa upisanim opisom.

V slučaju, da je usluga več knjižena i želimo joj promijenuti ime, na uslugi sa desnim klikom miša odaberete "Elementi knjiženja".

Otvori se nov prozor, kdje u kutiji Opis promjenite naziv usluge na računu (npr. Voda). Originalno uslugo još uvjek možemo vidjeti na lijevoj strani (crven okvir).

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.