Follow

Kako vnesem skupino, če imajo gostje različne datume odhoda ali prihoda, račun pa je skupen?

Kadar imajo člani različne datume prihodov in odhodov je pomembno, da ima Groupmaster dolžino, ki zajame vsa bivanja članov. Torej najzgodnejši datum prihoda in najkasnejši datum odhoda. Datume prihodov in odhodov pa se lahko nastavljajo in spreminjajo za člane znotraj skupine.

Če članom spreminjamo datum prihoda ali odhoda, ko je skupina že vnešena in želimo večim članom naenkrat spremeniti, to storimo z dvoklikom na Groupmasterja in izberemo Sprememba prihoda/odhoda in potem nas vpraša za koga naj se izbrana akcija izvede. V kolikor želimo podatek spremeniti večim sobam iz skupine izberemo Določene člane skupine in izberemo sobe. Na podoben način lahko spremenimo datume celi skupini, z razliko da takrat izberemo Člane skupine in master.

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.