Follow

Želim narediti skupinsko rezervacijo ?

Naredimo več rezervacij v ROOM-PLAN, lahko imajo poljubne dolžine  in na katerikoli kliknemo desni klik in izberemo Rezervacija.

 

 

Ali pa v ROOM-TYPE-PLANu sob vpišemo število sob vsake kategorije in nato izberemo datume.

Odpre se okno rezervacije, kjer lahko vnašamo podatke

Pomembno pa je da vpišemo neko ime v polje Skupina (drsalci CE)

 

Če smo vse pravilno naredili nas mora program ob kliku na OK vprašati naslednje:

           

 

Kliknemo DA in nam odpre okno za vnos Navodil za plačilo, najprej pod B vpišemo ime podjetja, agencije,... profila, ki bo plačal račun in potem pod Pogosta navodila izberemo tisto kar bo plačal tisti, ki je pod B (pozorni moramo biti, da na koncu piše Groupmaster)

 

Ko potrdimo z OK nas program vpraša za koga velja izvedena akcija, to nas bo program spraševal vsakič, ko bomo kaj počeli na groupmasterju.

Člane skupine in master                  Akcija velja za vse člane in master.

Določene člane skupine                  Prikaže se seznam članov skupine. Z označitvijo enega ali več članov izberete za koga bo veljal ukrep.

Samo člane skupine                         Akcija velja za vse člane skupine.

Samo Group master                         Akcija velja samo za groupmaster in ne za člane skupine.

 

 

Seznam vseh članov skupine je na voljo v navigator meniju group masterja preko gumba Člani skupine.

Dvojni klik na enega člana s seznama skupine odpre okno v katerem lahko spremenite ime.

 

Vse v zvezi s skupino urejamo preko GrpAcc s klikom na Člani skupine.

Z dvoklikom na posameznega člana lahko dodelimo ime gosta. Spodaj lahko preko gumbov vnašamo nove rezervacije v skupino, ali storniramo nekatere rezervacije iz skupine,...

 

V kolikor imajo člani različno dolga bivanja je pomembno, da ima Groupmaster tako dolg termin, da zajame prihod prvega gosta in odhod zadnjega gosta.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.