Follow

Ne najdem rezervacije s pomočjo imena, podjetja, CRS št.?

Posamezne rezervacije iščemo z levim klikom na gumb  Rezervacije.

Odpre se na okno za iskanje rezervacij. Vnesemo polja po katerih bomo iskali rezervacijo (npr. priimek Kustur) in levi klik na gumb OK.

Če ne najdemo rezervacije, preverimo obdobje iskanja (datum od do). Preverimo izbrani status rezervacije in izberemo Vsi statusi (levi klik v kvadratek) in ponovimo iskanje (levi klik na gumb OK).

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.