Follow

Želim izdati avansni račun (ver. 2015)

Verzija 2015, ob koriščenju avansa ga je potrebno stornirati.

Odprite rezervacijo, na kateri želite izstaviti avansni račun in kliknite na »Izstavitev avansnega računa« ali na »Več-Izstavitev avansnega računa«.

  

 Odpre se okno za avanse, tu kliknite na gumb “Knjiženje plačila avansnega računa”.

 

V polje “Valuta” vpišite datum kdaj je bilo plačano. V polju “Način plačila” izberite ustrezni način plačila za avans in v polje »Znesek« vpišite koliko je bilo plačano in kliknite na OK.

 

 V polje »Dodatni tekst« vpišite številko rezervacije gosta, za katero ste izstavili avansni račun, na primer »Za rezervacijo 12345«. Ta tekst se bo izpisal na avansnem računu in bo viden tudi v arhivu računov, da boste vedeli za katero rezervacijo v prihodnosti je narejen ta avansni račun.

 

V novem oknu izberite artikel, ki se knjiži na avansni račun in se uporablja za obračun davka.  Izberite  artikel z 9.5%, 22%, 0% stopnjo DDV ali oproščeno DDV. Na en avansni račun je mogoče knjižiti samo en artikel – eno davčno stopnjo.

 

Zdaj je treba avansni račun kreirati in natisniti. V desnom oknu so prikazani vsi avansni računi oziroma avansna plačila. Lahko jih obstaja več, vendar je vsakega posebej treba izpisati, da se kreira avansni račun in dobi zaporedno številko. Kliknite na avansno plačilo in nato kliknite na gumb “Kreiraj AR”.

OPOMBA: Tega okna ni mogoče zapreti dokler se ne kreira avansni račun!

 

Odpre se novo okno z navodili za plačilo. Tukaj lahko izberete na katerega gosta znotraj rezervacije se kreira avansni račun, na primer na podjetje. Vnesite ustrezno navodilo za plačilo ali samo kliknite na OK. 

Kliknite OK in izpiše se avansni račun. Račun ima lahko svoje številčenje, neodvisno od številčenja normalnih računov. Pri načinu plačila se izpiše tudi datum plačila. Na dopisu ni davka in davčne stopnje na postavki, ker je prikazan spodaj v obračunu davka. 

Kako vemo, ali je na neki rezervaciji izdan avansni račun?

  1. V kolikor gre za rezervacijo v prihodnosti, odprite rezervacijo in kliknite na guma »Izstavitev avansnega računa«. Tam bi morali videti avansni račun (ali več avansnih računov).
  2. V kolikor je rezervacija v statusu Check-in in na njej obstaja avansni račun, program vsakič ob odprtju okna za račun opozarja na obstoječi avansni račun, katerega je treba stornirati na dan ko gostu izdate končni račun. Vpisana je tudi opomba.

 

V arhivu (zgodovini) računov so avansni računi ločeni od navadnih računov z drugo fiskalno kodo in v opombi imajo napisano »Avansni račun«.

 

Na dan ko gost plača račun, je treba stornirati avansni račun. To se naredi v oknu za izstavitev avansov. Kliknite na avansni račun katerega želite stornirati in kliknite na gumb “Stornacija”.

 

Izpisal se bo storno avansni račun, ki bo dobil naslednjo številko avansnih računov. Na račun gosta se bo avtomatsko dodalo plačilo iz avansnega računa v minus, tako da bo znesek končnega računa zmanjšan za znesek plačila iz avansnega računa. Na vsakem plačilu iz avansnega računa je v dodatnem tekstu izpisan datum in številka avansnega računa, ki je bil narejen za to plačilo. Dodatni tekst se lahko izpiše na računu ali ne (odvisno od nastavitev formularja računa).

OPOMBA: davek iz avansnega računa ne zmanjša davka na končnem računu gosta! Davek se zmanjša s stornacijo avansnega računa! 

V primeru da stornirate avansni račun ker ste ga gostu vrnili in ne bo prišel, je potrebno postavko plačila, ki se je dodala na račun stornirati in prenesti na vašo rezervacijo za stornacije – velja samo če je rezervacija v statusu check-in. 

OPOMBA: v kolikor stornirate avansni račun PRED prihodom gosta, se plačilo ne bo dodalo na račun ker program ne ve ali bo gost prišel ali ne ali vi samo želite stornirati avansni račun. V tem primeru lahko kadarkoli (če hočete) sami knjižite plačilo ročno preko »Več-Knjiženje avansa brez avansnega računa«.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.