Follow

V zgornjem levem kotu utripa rdeča lučka in piska ?

Kaj pomeni, če utripa rdeča lučka? 

Kadar vam utripa rdeča lučka v zgornjem levem kotu in tudi piska pomeni, da je prišlo do napake v protelovem vmesniku.

Do napak prihaja v Protelovih vmesnikih : Posxml (prenos iz POS), vmesnik IDS (online rezervacije), PBX - telefon,....

S klikom na rdečo lučko, se odpre okno Status vmesnika. Z dvoklikom na posamezno vrstico se odpre podroben opis napake, iz katere lahko razberete, zakaj je prišlo do napake. Če je napako že kdo pobrisal, se le-ta shrani v Zgodovino.

  

Najpogosteje se napaka pojavi, če ste v gostinski program dodajali novo skupino artiklov, nov način plačila ali nov Outlet in nam niste sporočili, da bi uredili mapiranje v protelu. V takem primeru napaka zgleda nekako takole:

V takem primeru se prenos iz gostinskega programa popolnoma ustavi in dokler ne vnesemo mapiranja v protel, se ne bo nič preneslo, zaradi tega je pomembno, da nas o tem takoj obvestite.

Drugi najpogostejši vzrok napake je, da se iz rezervacijskega kanala pošlje modifikacija za rezervacijo, ki ste jo ročno vnesli v Protel in niste vpisali CRS številke. V takem primeru dobite napako, da rezervacije ni možno najti. Potrebno je rezervacijo poiskati in ročno narediti modifikacijo, seveda pa tudi vpisati CRS številko, da do napak ne bo več prihajalo:

 Ko napako odpravite, jo pobrišite in lučka bo nehala utripati.

V kolikor napake ne znate odpraviti, kontaktirajte našo servisno službo. 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.