Follow

Ne morem se prijaviti v protel - omejeno število licenc ?

V licenci je določeno število delovnih mest - koliko uporabnikov je lahko naenkrat prijavljenih v FO. Ko je to število doseženo, program ob prijavi v FO javi, da je število licenc že doseženo. Kdo je trenutno prijavljen v FO, lahko vidite v SD\Manager\Aktivne postaje.

Število prijav v SD ni omejeno in je neodvisno od števila licenc.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.