Follow

Na Booking.com /druge portale so prenešene napačne cene iz protela ?

Vmesnik pošilja spremembe iz Protela na kanale vsake 3 minute. Kakšna razpoložljivost in cena se pošlje, se lahko preveri v IDS vmesniku. Za izbrano obdobje, za vsako kategorijo sob prikaže, kateri cenik je na voljo po kakšni ceni in koliko sob je prostih. Seveda je odvisno tudi, če imate nastavljene omejitve, pri kakšni razpoložljivosti se prodaja zapre in podobno. Prvi pogoj, da se pravilna cena izvaža pa je, da cenika v obdobju nimate zaprtega.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.