Follow

Blagajna ne kaže pravilno, zakaj?

Pri zaključku blagajne se v tabeli vidi, kateri načini plačila in od kje bodo zajeti v zaključku.

 Če se stanje v blagajni ne ujema z dejanskim stanjem, je lahko več vzrokov. Največkrat pa je vzrok v nepravilni stornaciji postavk na računu.

 Primeri napak: 

Receptor1 stornira račun, kaj naredi s postavko plačila:

  • Narobe: postavko plačila samo prenese na storno rezervacijo. V blagajni mu ostane ta znesek plačila (manjko).
  • Pravilno: stornira postavko plačila in obe postavki (plačilo in storno) prenese na storno rezervacijo. V blagajni je stanje 0 (plus in minus).

 Receptor2 bo samo preneseno postavko plačila od receptorja1 na storno rezervaciji storniral, ko bo urejal to rezervacijo. V blagajni bo imel negativni saldo za to vrsto plačila (višek).

 Stornira se postavka plačila, potem pa se receptor premisli in storno postavko prenese na storno rezervacijo, postavko plačila pa uporabi pri izdaji novega računa.
Narobe, ker je na storno rezervaciji samo ena postavka. Prenesti bi moral obe (plačilo in storno) in nato izdati račun.

 Če je razlika med postavko plačila in storno te postavke več dni, je Izpis realizacije po načinih plačil za posamezni dan napačna.

Če se vmes spremeni še mesec, je razlika tudi na mesečni ravni.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.