Follow

Zakaj po stornaciji računa ni pravilno stanje v blagajni, čeprav smo prenesli artikle na rezervacijo storno?

Če smo po stornaciji računa artikle samo prenesli na storno rezervacijo, imamo lahko v blagajni napačno stanje. Vse postavke, ki jih prenašamo na storno rezervacijo, je potrebno stornirati tako, da ima vsaka postavka svojo protiknjižbo.

Označimo vse postavke in nadaljujemo z levim klikom na gumb Storniraj. Odpre se okno za potrditev stornacije artiklov, potrdimo z levim klikom na gumb Da.

Vse postavke imajo svojo protiknjižbo in jih lahko prenesemo na storno rezervacijo.

V primeru, ko so postavke že prenešene na storno rezervacijo, jih je potrebno stornirati tam.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.