Follow

Želim spremeniti market kodo, vendar je polje sivo.

Polje za spremembo market ali source kode postane sivo - neaktivno kadar je na rezervaciji aktivno Pregled cen po dnevih :

 

V takem primeru se podatki kot so število oseb, cene, market in source kode spreminjajo preko Pregled cen po dnevih. Izberete dan za katerega želite spremeniti podatek (lahko tudi več naenkrat) in nastavite željen podatek (druga market koda, popravek cene, cenika,...). Po spremembi je obvezen klik na Shrani, ker če kliknete samo OK, se sprememba ne bo shranila:

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.