Follow

Pozabil sem izdati avansni račun, kako ga knjižim po CI?

V primeru, da ste pozabili izstaviti avansni račun ali, ko je gost dal avans ob samem prihodu, namesto izstavitve avansnega računa knjižite plačilo. To naredite v navigatorju preko Več\Knjiženja avansa brez avansnega računa:

Izberete ustrezen način plačila in vpišete znesek. Postavka plačila se bo takoj pojavila na foliji računa med knjiženimi artikli.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.