Follow

Kako spremenim ceno za posamezen dan

Modul Daily Rate

Za spremembo cene za posamezen dan na ravni cenika ali kategorije sobe uporabljamo modul Daily Rate. Po tem, ko imamo inštaliran modul in narejeno razdelilno tabelo DailyRate, preverimo, da imajo vsi ceniki katere želimo urejati z Daily Rate dodeljeno razdelilno tabelo v Podrobnosti cenika:

 

 

V FO na F11 preverimo kakšne cene imamo veljavne za obdobje, ki nas zanima (lahko preverimo tudi na prodajnih kanalih, spletni strani,...):

 

Sedaj, ko smo videli kakšne imamo cene, se odločimo koliko jih bomo zvišali ali znižali. Višamo in nižamo jih za fiksen znesek in ne v procentih. Do modula dostopamo preko FO\Dodatni moduli:

Odpre se oko za izbiro datuma, lahko spremenimo ceno le za 1 dan ali za več dni skupaj, ali za nekaj dni v izbranem obdobju:

 

Dneve na katerih želimo popravljati ceno izberemo, da so modro obarvani:

Z desnim klikom na obarvane dneve izberemo kako bomo cene spreminjali. Če želimo spremeniti na ravni kategorije sobe, potem izberemo New Room Type, če želimo na ravni cenika potem pa izberemo New Rate Code:

Vzemimo primer, ko spreminjamo cene za kategorijo sobe DS:

V polja vpišemo znesek za katerega višamo ali nižamo ceno, v kolikor višamo vpišemo samo znesek, če pa nižao pa je potreben še predznak minus. Amount single, double, triple,... pa je število oseb v sobi.

Vzemimo, da bomo za 1 osebo zvišali ceno za 5 €, za 2 osebi zvišamo za 7€, za 3 osebe pa znižamo za 2€.:

 

 

Spremembe so vidne na vseh cenikih, ki imajo Daily Rate v razdelilni tabeli.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.