Follow

Kako dodam nov cenik

Nov cenik kreiramo v SD\Ceniki\Ceniki

Na desni strani ceniku določimo šifro (tisto, ki je prosta) in mu določimo skupino. V polje Cenik vpišemo naziv cenika (naziv naj ne bo daljši od 6 znakov) in določimo tip cenika.

V Tekst 1 in Tekst 2 lahko dodamo opis cenika (to se lahko izpiše na dopisih ali na spletni strani, kjer se kreira online rezervacija).

V primeru, da kreiramo samostojen cenik, ki je neodvisen od že obstoječih cenikov potem lahko samo še kliknemo Novo in je cenik kreiran.

Če pa delamo cenik, ki je izpeljan iz že obstoječegam potem v vrstici Ta cenik je izpeljan iz cenika izberemo cenik iz katerega delamo izpeljavo.

V Doplačilo vpišemo za koliko je ta novi cenik višji ali nižji od obstoječega. Doplačilo je lahko fiksen znesek ali pa v procentih. Če je cenik višji od obstoječega potev vstavimo pozitivno št., če je nižji vpišemo negativno št.

Na ceniku imamo še opcije, da ga je možno dodeliti samo profilom – to pomeni, da bo tak cenik viden samo ob kreiranju rezervacij za profile, ki imajo dodeljen ta cenik.

Lahko tudi preprečimo, da bi se na cenik dajali popusti.

Ko smo vse izpolnili kliknemo na Novo. Če kasneje karkoli spreminjamo na tem ceniku spremembo shranimo s klikom na Spremeni.

Potem pa gremo v naslednji menu FO\Ceniki\Podrobnosti cenika

V okno kliknemo z desnim gumbom miške in izberemo Dodaj novi element cenika:

Odpre se okno Podrobnosti cenika. Interno št, program dodeli sam. Mi vpišemo Naziv in dodelimo cenik. Potem imamo na voljo, da ceniku določimo kdaj je oz. ni veljaven. Vsaki podrobnosti cenika lahko določimo omejitev števila nočitev, če recimo želimo narediti cenik, ki je na voljo samo za št. nočitev od 3 do 5. V primeru, da ne želimo nobenih omejitev potem pustimo tako kot je (od 0 do 9999). Enako velja za zasedenost – št.oseb.

 

V vrstici Na voljo samo za kategorije lahko izberemo za katero kategorijo sobe oz. apartmaja ta cenik velja, s tem omogočimo, da je prava cena na pravi kategoriji, da nam ne pokaže vseh cen na vseh sobah.

Artikli nočitve se knjiži na se izbere Nočitev in cikel knjiženja pustimo na Dnevno. Vpišemo še Tekst na računu, npr. Nočitev z zajtrkom, Najem apartmaja,.... Posameznemu ceniku lahko tudi določimo Privzeto Market in Source kodo, da jo program sam vpiše ob kreiranju rezervacije s tem cenikom.

Ko smo prvi meni izpolnili gremo na zavihek Cene:

Če cene niso odvisne od sezon potem samo vpišemo cene v vrstico Cena 1-10 odr.  Stolpci 1, 2, 3, ... pomeni število oseb in v polje vpišete ceno na dan za toliko oseb.

Možnost imamo tudi vpisati najnižjo ceno, kar pomeni, da pri ročnem vnosu cene na rezervaciji program ne dovoli vnosa nižje cene kot jo tu določimo.

Na desni strani lahko označimo posebne dneve takoimenovane vikend cene, vendar je vseeno če označimo PO, SR, ČE. Za dneve, ki smo jih označili kot vikend dneve lahko vpišemo posebne vikend cene in program bo za te dneve vzel ceno, ki smo jo vpisali v vrstico VIK cene.

Če je cena za vse dneve enaka, vnesemo samo prvo vrstico in ostalo pustimo prazno, tako kot je. 

V spodnjem delu okna pa imamo vnos cen za otroke. Kot vemo lahko otroke glede starosti razdelimo v 4 skupine, to razdelitev ponavadi določimo na šolanju in je za vsak hotel drugače.

Glede na to kako so starostne skupine razdeljene in kakšne cene imamo za posamezno starostno skupino vnesemo cene. Imamo možnost, da je otrok v sobi s starši ali pa sam. V prva dva stolpca (ki sta označena z zeleno) vpišemo fiksno ceno – doplačilo. V stolpce (ki so označeni z oranžno) pa vpisujete doplačilo za otroke v %. Se pravi koliko procentov od cene za odrasle morajo doplačati za posamezno starostno skupino otrok. Stolpce imate do 3 odrasle osebe. Lahko pa v zadnjem stolpcu sami izberete št. odraslih in vpišete procente. V tem primeru je x št odraslih, ki jih boste izbrali.

 

To je bil način vnosa cen brez sezon. V primeru, da imamo sezone pa je potrebno najprej vnesti sezone v SD\Ceniki\Sezone:

Vpišemo številko, naziv in obdobje od kdaj do kdaj velja ta sezona. Paziti moramo, da se sezone med seboj ne pokrivajo. Če sezona 3 velja do 15. v mesecu se mor anslednja začeti 16. v mesecu.

Ko so sezone vnesene se vrnemo v Ceniki\podrobnosti cenikov zavihek Cene. Z desnim klikom v okno izberemo Nova dodelitev sezone in prikažejo se vse sezone, ki smo jih vnesli:

Izberemo sezono za katero želimo vnesti cene (npr. 1 Visoka):

Sezona se pojavi v oknu in sedaj vnesemo cene. Pozorni smo da imamo sezono pred vnosom cen označeno (pobarvano z modro kot je na sliki). Ko smo zaključili z vnosom cen za to sezono Kliknemo Shrani ceno za označeno sezono na desni strani.

Potem ponovimo postopek še za ostale sezone. Po vsakem vnosu cen za sezono je potrebno klikniti Shrani cene za označeno sezono, sicer se cene ne bodo shranile. 

Predno gremo na zavihek Razdelilne tabele si moramo ogledati Razdelilne tabele, SD\Ceniki\Razdelilne tabele:

Kliknemo Novo in izpolnimo polja Naziv in Kratica. Poglejmo si primer za Turistično takso:

 

Izberemo Artikel za katerega delamo razdelilno tabelo, v tem našem primeru je to TT odrasli. Če je cena v šifrantu artiklov nastavljena nam ceno program sam vpiše, sicer jo vpišemo ročno. V polju xformula izberemo za koga to velja, ker delamo TT odrasli izberemo Odrasli. Če bi delali polovično TT, bi morali vedeti za katero starostno skupino otrok je TT polovična in bi v formuli izbrali ustrezno.

Formula (obroki) se uporablja za artikle obrokov (zajtrk, večerja, kosilo), da nam prikazuje pravilno število odraslih, otrok,...

Potem artiklu lahko dodločimo veljavnost. V primeru, da delamo artikel, ki se mu sezonsko spreminja cena to vpišemo, sicer pa pustimo tako kot je. Potem izberemo Cikel knjiženja, ali želimo, da se ta artikel na rezervaciji knjiži vsak dan –dnevno, ali samo enkrat – Enkratno, ali samo na dan prihoda,...

Na desni strani izberemo Opcije in ustrezno obkljukamo. Dodaj pomeni da se bo ta artikel prištel k ceni nočitve, ki smo jo vpisali v Podrobnost cenika/Cene, če ne obkljukamo Dodaj pomeni, da je ta artikel že vštet v ceno nočitve. Natisni pomeni, da se bo artikel izpisal na računu, če te kljukice ni se artikel ne bo prikazal na računu. Fiksni artikel, pa pomeni, da bo artikel dodan kot fiskni artikel.

Ko smo vse vnesli in označili kliknemo na Novo.  V razdelilnih tabelah tako kreiramo vse artikle, ki jih želimo povezati na cenike (Polpenzion, različni paketi, smučarske karte, wellness, posebni vikendi, prvomajske počitnice, silvestrovanje,...).

Po vnosu razdelilnih tabel se vrnemo v Podrobnosti cenika zavihek Razdelitev/paketi:

 

Na levi strani nam program pokaže vse kreirane razdelilne tabele mi pa z miško povlečemo na desno stran artikle, ki jih želimo dodeliti ceniku. Pa vzemimo primer, da delamo cenik samo za nočitev brez zajtrka. V tem primeru na desno stran povlečemo samo TT:

Če bi delali Nočitev z zajtrkom bi na desno prestavili tudi Zajtrk.

Ker smo v razdelilni tabeli za TT označili da se TT natisne in doda, pomeni, da bi za ta konkreten primer na računu dobili Nočitev s ceno za ustrezno št oseb in TT posebej s ceno in količino.

In to bi bilo vse kar se tiče vnosa cenikov. Mogoče se zdi na prvi pogled komplicirano, vendar, ko se naredi nekaj cenikov stvar postane jasna. Pazljivi moramo biti, da vnašamo pravilno in da vemo, da se vnaša cena na dan. Pa veliko sreče!

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.