Follow

Ali je potrebno izvajati varnostno kopiranje podatkov (arhiviranje) ?

Za arhiviranje podatkov, ki se uporabljajo v programu za recepcijo (protel PMS) odgovarja izključno naročnik, torej hotelir. Svetujemo vam, da vaš informatik poskrbi za dnevno izvajanje arhiviranja.

Navodilo za vašega informatika:

Potrebno je (dnevno) arhivirati naslednje:

  • Skupno mapo protel na serverju
  • MS Sql bazo oziroma mapo kamor se kreira dnevni backup
    Preverite z MC sistemi, kje se nahaja ta datoteka

Priporočljivo je tedensko arhiviranje podatkov o poslanih računih na davčni strežnik:

  • na vsakem računalniku ki izdaja račune : mapo %appdata% in podmapo local\CashRegister z vsemi podmapami.

 

POMEMBNO:

Vsekakor je nujno potrebno imeti inštaliran kvaliteten antivirus program, ki je redno posodobljen za najnovejšimi virus definicijami !

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.