Follow

Katere CRM funkcije so na voljo v protelu ?

Spoštovani,

Predstavljamo Vam zanimive funkcije, ki jih protel programska oprema ponuja vodstvu hotela in s katerimi hotel hotel lahko:

 • Izboljša komunikacijo z gosti, ki bivajo v hotelu in ostalimi gosti, ki trenutno ne bivajo v hotelu
 • Izboljša gostovo izkušnjo s hotelom
 • Poveča prodajo dodatnih uslug gostom, ki bivajo v hotelu
 • Izboljša poslovno učinkovitost
 • Zniža stroške delovne sile v marketinških aktivnostih
 • Zniža stroške za tiskanje promocijskega materiala

Segmentacija prodaje po ključnih kazalnikih: market, source koda

 

Vsi pregledi po market, source, ratecode, roomtype so na voljo za preteklost in prihodnost (napoved prometa: forecast).

Iskanje rezervacij

Osnovna funkcija iskanja rezervacij je kompleksna in omogoča veliko kriterijev in filtrov pri iskanju: 

 • Datum rezervacije – obdobje
 • Status rezervacije
 • Ime (podniz imena) nosilca rezervacije – oseba, podjetje, agencija
 • Iskanje po sobi, priimku, imenu, št.rezervacije, CRS številki
 • Filter po source, market kodi

Podatki o gostu (podjetju, agenciji)

Vsak gost ima enega od statusov : osebe, podjetja ali agencije.

Za gosta (podjetje) lahko kadarkoli pridobimo informacije o preteklem prometu,
ločeno po letih, mesecih, kvartalih;

Posebej še dodatno so na voljo podatki o:

 • Promet Nočitev
 • Promet Hrana, pijača
 • Protmet Ostale storitve
 • ***
 • Število nočitev
 • Število prihodov (rezervacij)

Primer: promet agencije Kompas za vsa leta za nazaj:

Primer: Na voljo tudi drugi kazalniki poslovanja za podjetje Kompas:

Segmentacija gostov (agencij, podjetij) po marketing kodah, VIP statusih:

Vsakemu gostu lahko določimo različne marketing in VIP in pod-kode.

Na osnovi tega lahko izvajamo marketinške akcije, ki so ozko usmerjene (ciljane) na določen segment gostov.

Auto VIP funkcija omogoča dodeljevanje VIP kod gostom glede na ustvarjen promet ali število ustvarjenih rezervacij. VIP status se lahko posebej in avtomatsko prikazuje, ko uporabnik sistema kakorkoli obdeluje podatke o VIP gostu.

Za gosta lahko določite dodatne želje in preference v zvezi z:

 • Sobo
 • Splošnimi željami gosta
 • Sobami hotela
 • Menjavo posteljnine

Vsakemu gostu lahko določite poseben cenik za izbrano obdobje.

Gostom lahko določite kredit limit v hiši, kar pomeni, da program zahteva izdajo računa, ko je limit presežen.

 

Goste lahko hierarhično strukturirate v smislu master-slave zapisov;

Primer: iTravel Group ima podrejene profile TravelCare, TravelCentar, Travel&more. Ves promet, ki ga ustvarijo podrejeni profili, se šteje tudi nadrejenemu profilu.

 

Za izbranega gosta imate kadarkoli na voljo zgodovino vseh rezervacij,
prav tako vse bodoče rezervacije.

Za vsako rezervacijo je na voljo podatek o sobi, ceniku, obdobju, osebah, ceni, ...

Za pretekle rezervacije je na voljo tudi promet nočitev, hrane&pijače, ostalih storitev.

Za vsakega gosta (agencijo, podjetje) je na voljo zgodovina vse korespondence.
Poslane ponudbe, pogodbe, potrditve rezervacij, ...

 Gostove račune imate na vpogled v razdelku računi.

V primeru, da uporabljate tudi protel Messenger, imate pregled nad vsemi avtomatsko poslanimi sporočili gostu (pred prihodom, po odhodu, rojstni dan, ipd...)

V primeru, da uporabljate protel Sales & Marketing modul, lahko spremljate vse prodajne aktivnosti za izbranega gosta :

 • Tip korespondence
 • Datum izvedbe, rok izvedbe
 • Status odprto/končano
 • Kontakt gosta
 • Opis dejavnosti
 • Trajanje dejavnosti
 • Ime prodajne osebe v hotelu, ki se ukvarja z gostom

Mailing - serijska pisma, marketinške kampanije:

 Za izbrane marketing aktivnosti (malingi, ipd) lahko izbere ciljno skupino gostov, ki jo želite obdelovati.

 

(c) MC sistemi d.o.o., 2015

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.