Follow

Kako vnesem novega uporabnika v protel ?

Uporabniki se vnašajao v SD > Manager >  Urejanje uporabnikov

Najprej izberemo, kateri skupini pripada uporabnik (klik z miško npr. recepcija), skupina se obarva modro.

p1.png

Podatki spodaj veljajo za celo skupino:

Samo geslo: uporabnik se v program prijavi samo z geslom

Prijava+geslo: uporabnik se v program prijavi z uporabniškim imenom (polje Prijava) in geslom

Ime+geslo: uporabnik se v program prijavi z imenom (polje Uporabnik) in geslom

Sledi vnos podatkov uporabnika:

p2.png

Uporabnik:  priimek in ime (to se izpisuje na dokumentih, ki jih uporabnik kreira)

Davčna: OBVEZEN vnos davčne številke za vse, ki izdajajo račune (!)

Prijava: s tem imenom se bo uporabnik prijavil v protel (če je tako nastavljeno)

Geslo: vnese se geslo, s katerim se uporabnik prijavi v protel. Tu se geslo lahko tudi spremeni

 

Dodatne opcije:

Mora spremeniti geslo čez:  lahko določimo, na koliko dni mora uporabnik spremeniti svoje geslo (to od njega zahteva program in ni potreben dostop do SD).

Avtomatska odjava po: po koliko minutah program odjavi uporabnika, če je neaktiven.

Dela z blagajno št.: uporabniku se določi katera blagajna se mu odpre, ko se prijavi v program (v primeru, ko ima vsak uporabnik svojo blagajno).

Privzeti hotel: v primeru MPE se določi, kateri je njegov privzeti hotel.

Hoteli: uporabniku se določi v katere hotele se lahko prijavi. Tukaj lahko uporabniku vzamemo pravico prijave v protel (v primeru, če ne dela več v hotelu).

Vidni hoteli: uporabniku določimo katere hotele vidi.

Na koncu je potrebno potrditi vnesene podatke. Če je uporabnik nov, je potrebno klikniti na gumb »Novi«. Če pa smo spreminjali podatke že obstoječemu uporabniku, pa je potrebno spremembe potrditi s klikom na gumb »Spremeni«.

p3.png

Če uporabnik ni več zaposlen v hotelu, ga NE brišemo. Odvzame se mu samo pravica prijave v program (polje Hoteli).

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.