Follow

Ob dnevnem zaključku se izpiše preveč poročil ?

V kolikor ne želite, da se tiskajo poročila ob zaključku dneva ali ob zaključku blagajne, vam to lahko izklopimo. Sporočite nam, katerih pregledov ne želite tiskati. Lahko se samo preusmerijo v spooler, da se navidezno natisnejo in v kolikor ima uporabnik pravico, lahko do njih dostopa in jih pogleda ali po želji celo natisne kasneje.

Izjema je poročilo o nefiskaliziranih računih. Ta izpis se ne da izklopiti za tiskanje.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.