Follow

Kam vnesem podjetje, agencijo na rezervacijo ?

Podjetij in agencij ni potrebno dodajati kot plačnike, ampak jih vpišite v polja podjetje in agencija ob kreiranju rezervacije:


Če podjetje ali agencija še ni vnešena, bo program zahteval kreiranje novega profila.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.